365

365

ll

 

İflas halinde iş sf6zleşmesi sona ermiş sayılmamaktadır.Bu bağlamda kıdem tamnazitı hakkı da doğmamaktadır.dccretlerinizin,sigorta primlerinizin f6denmemesi halinde iş sf6zleşmenizi haklı nedenle feshedebilirsiniz.Daha sonra alacak davası işvereninize ae7abilirsiniz.Mahkemenin lehinize sonue7lanması halinde iflas masasına alacak kaydınızı yaptırabilirsiniz.İşverenin malvarlıklarına haciz işlemi uygulanarak alacaklarınız iflas masası tarafından f6denecektir.İşverenin herhangi bir malı olmaması halinde alacaklarınızın tahsili gfce7leşecektir. - Nuriza - 10.18.2014