Vip

Vip

 ÖLÇÜLER 
MASA    200*85*75h
ETAJER   80*50*75h
SEHPA    80*50*42h
DOLAP  200*45*90h
KESON   47*42*63h
 RENKLER 
beyaz
Koddiva
Pabloceviz
mavi