Fuga

Fuga

 ÖLÇÜLER 
 
MASA    160*80*75h  180*80*75h  200*80*75h
ETAJER   80*50*75h
SEHPA    65*50*42h
DOLAP  160*40*80h
KESON    42*46*57h
 
 RENKLER 
Beyaz
Afrika ceviz
abanoz
teak
elma